Nota prawna

Equality Family Office informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego oraz na stronach, do których niniejszy serwis zawiera odesłania (linki) nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom Equality Family Office i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi EqualityFamily Office.

Dane wykorzystane przy tworzeniu serwisu pochodzą ze źródeł uważanych przez autorów za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Equality Family Office nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności.

Equality Family Office czasowo dokonuje aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz, informacji produktowych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. Equality Family Office nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik. Otrzymując dostęp do stron serwisu WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Equality Family Office informuje, iż niniejszy serwis nie służy do zawierania na odległość umów dotyczących usług finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) jak również nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Equality Family Office

Equality Family Office Sp. z o.o. sp. k.

ul. Wojciecha Górskiego 9

00-033 Warszawa


KRS 0000738812

REGON 380659368

NIP 5252755350

Mikołaj Wiatrowski

Prezes Zarządu

mikolaj.wiatrowski@equalityfo.pl


K: +48 600 589 537

T: +48 22 295 08 93