Czym jest MiFID?

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), która ustanawia spójne ramy prawne dla usług inwestycyjnych oraz rynków finansowych w państwach Unii Europejskiej.

Celem MiFID jest zwiększenie przejrzystości działania firm inwestycyjnych oraz podwyższenie stopnia harmonizacji usług, co w efekcie ma zagwarantować inwestorom wyższy poziom ochrony w inwestycji.

Wprowadzenie przepisów MiFID zapewnia inwestorom wyższy standard obsługi i ochrony ich interesów poprzez poprawę organizacji oraz funkcjonowania firm inwestycyjnych, banków i instytucji współpracujących z nimi w celu świadczenia usług finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług świadczonych w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych:


Sposoby komunikowania się klienta z podmiotem
oraz sposoby przekazywania mu zleceń

Klient może komunikować się z Equality Family Office poprzez kanały wskazane powyżej (telefon, faks, e-mail), jak również w centrali, placówkach Equality Family Office
(adres wskazany powyżej) oraz poza nimi.

Zlecenia i dyspozycje klientów przyjmowane są w placówkach oraz poza nimi poprzez formularze przygotowane i udostępnione przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w postaci papierowej.

Zlecenia i dyspozycje wypełnia pracownik, Agent lub Klient w obecności Agenta.

Equality Family Office

Equality Family Office Sp. z o.o. sp. k.

ul. Wojciecha Górskiego 9

00-033 Warszawa


KRS 0000738812

REGON 380659368

NIP 5252755350

Mikołaj Wiatrowski

Prezes Zarządu

mikolaj.wiatrowski@equalityfo.pl


K: +48 600 589 537

T: +48 22 295 08 93