Oferta

Equality Family Office

pośredniczy w czynnościach oferowania przez Prime Selection Dom Maklerski S.A. instrumentów finansowych dostarczanych przez inne instytucje finansowe.Podstawą działalności PSDM S.A. jest oferowanie instrumentów finansowych w postaci certyfikatów Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, jednostek uczestnictwa Otwartych Funduszy Inwestycyjnych oraz obligacji.


Portfolio PSDM S.A. zostało zbudowane tak, by znajdujące się w nim produkty inwestycyjne umożliwiały klientowi dywersyfikację porfela.

Przy doborze Partnerów, PSDM kładzie ogromny nacisk na:
- stabilną kadrę zarządzającą aktywami,
- bezpieczeństwo i powtarzalność wyników,
- zdyscyplinowane podejście do polityki zarządzania ryzykiem,


co w oczywisty sposób przekłada się na jakość oferowanych produktów inwestycyjnych.Equality Family Office

Equality Family Office Sp. z o.o. sp. k.

ul. Wojciecha Górskiego 9

00-033 Warszawa


KRS 0000738812

REGON 380659368

NIP 5252755350

Mikołaj Wiatrowski

Prezes Zarządu

mikolaj.wiatrowski@equalityfo.pl


K: +48 600 589 537

T: +48 22 295 08 93