Misja

Misję Equality Family Office najlepiej odzwierciedlają zachodzące na siebie pierścienie -

symbol wzajemnej relacji i równości wszystkich interesariuszy w całym procesie inwestycyjnym.

Powiązanie, w którym klient nie tylko osiąga poczucie, że znalazł partnera do rozmowy o inwestycjach kapitałowych, ale także, zyskuje możliwość współpracy na jasnych i przejrzystych zasadach. To, choć nie tylko, pozwala nam na polskim rynku kapitałowym, oferować nowy standard obsługi klienta zamożnego, którego interes niezmiennie koresponduje z interesem Equality Family Office.

Świadomi niebagatelnego znaczenia strony finansowej dla poziomu zadowolenia z efektu każdej inwestycji, wszelkie koszty ponoszone przez klienta, zależne od Equality Family Office, redukujemy do niezbędnego minimum, wzmacniając własną przewagę na rynku świadczących podobne usługi podmiotów.Wartości / atuty

Kompetencja i rzetelność

Oferujemy produkty i dostarczamy usługi, którym można zaufać. Stawiamy na jakość. We wszystkich aspektach działalności, potrzeby i oczekiwania klienta traktujemy priorytetowo.

Jesteśmy zmotywowani i mocno identyfikujemy się z celami klienta, zawsze mając na uwadze jego dobry interes.

Bezpieczeństwo i poufność informacji

Na każdym etapie współpracy z klientem, bezpieczeństwo i poufność informacji są dla nas kwestią fundamentalną.

Od lat pozwalają członkom zespołu Equality Family Office cieszyć się jego zaufaniem.

Etyka
i uczciwość

Podejmujemy wyłącznie działania etyczne.

Tak w stosunku do klientów, jak konkurentów i partnerów biznesowych.

Otwarta architektura produktowa

Brak powiązań kapitałowych z bankami, towarzystwami funduszy inwestycyjnych czy innego rodzaju instytucjami finansowymi, pozwala nam oferować możliwość korzystania z bardzo różnorodnych rozwiązań finansowych i płynnej ich zmiany.

To z kolei, znacząco podnosi efektywność zarządzania portfelem przez Klienta.Co nas wyróżnia

Equality Family Office zwraca się głównie w stronę klientów poszukujących indywidualnych i nowoczesnych rozwiązań finansowych, czyniąc im dostępną całą gamę usług świadczonych przez Prime Selection Dom Maklerski S.A.

To czyni proces decyzyjny klienta, swobodnym i komfortowym.

Equality Family Office

Equality Family Office Sp. z o.o. sp. k.

ul. Wojciecha Górskiego 9

00-033 Warszawa


KRS 0000738812

REGON 380659368

NIP 5252755350

Mikołaj Wiatrowski

Prezes Zarządu

mikolaj.wiatrowski@equalityfo.pl


K: +48 600 589 537

T: +48 22 295 08 93